PALLARS Meteo i Allaus

Meteo i Allaus

El temps: https://www.meteo.cat/

Butlletí de Perill d’Allaus (BPA) de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya: https://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Allaus/Butlleti-de-Perill-d-Allaus-BPA

Butlletí de Perill d’Allaus del Conselh Generau d’Aran: https://lauegi.conselharan.org/?lang=ca

Neu a les pistes d’esquí:

Reserva Ara